HIV / AIDS info

Virus HIV:
AKTUALITY:
vloženo 22.12.2007
Kaletra pro léčbu dětských pacientů

Společnost Abbott získala povolení pro nové tablety slabší síly svého HIV proteázového inhibitoru KALETRA (lopinavir/ritonavir, LPV/r), který se používá i v rozvojových zemích pod názvem Aluvia. Tablety s menším zastoupením účinku bude na trhu v USA k dispozici v nejbližší době a očekává se i brzké povolení od evropské lékové agentury EMEA pro jeho distribuci po Evropě.

zdroj informací: Medical Tribune č.36,r.2007

vloženo 14.12.2007

Konference HIV in Europe – Optimální testování a včasná péče

 25.-27.listopadu 2007 se v bruselském hotelu Sheraton konala konference HIV in Europe 2007: Working together for optimal testing and earlier care, zaměřená na předcházení pozdním diagnózám HIV infekce. Hlavními pořadateli bylo WHO a AIDS Action Europe. Účastnilo se přibližně 200 delegátů, ČR zastupovali Marie Brůčková, Jaroslav Jedlička a Ivo Procházka.

Více informací a zápis z této konference naleznete pod tímto odkazem....

Pod tímto odkazem naleznete pozvánku na aktuální seminář s problematikou HIV/AIDS. vloženo 30.10.2007
vloženo 30.10.2007
FDA schválila nový lék proti HIV - Food and Drug Administration (Americký úřad pro kontrolu potravin a léků) schválil na počátku srpna 2007 první lék z nové třídy antiretrovirálních léků, které zpomalují vývoj HIV onemocnění. Přípravek nazývaný MARAVIROC brání průniku viru do nitra cílových buněk imunitního systému. (podstata účinku léku se nachází v blokádě ko-receptoru CCR5). Maraviroc bude podáván v kombinaci s ostatními antiretrovirovými léky u refrakterních forem onemocnění HIV. Lék má některé vedlejší účinky na játra a kardiovaskulární systém. I z tohoto důvodu bude muset být jeho nasazení v léčbě HIV u pacientů vždy dobře zvažováno. Rovněž jeho bezpečnost a efektivita nebyly doposud prověřeny klinickou studií u pacientů, kteří po zjištění přítomnosti HIV ještě nebyli léčeni standardními léky.

zdroj informací: Medical Tribune č.25,r.2007

vloženo 8.7.2007
BERLÍN - Profesor Joachim Hauber z virologického a imunologického ústavu Heinricha Petteho v hamburské čtvrti Eppendorfu shrnul výsledky slovy: "Nemocné buňky se uzdravily. Zatím nikdo na světě nedokázal odstranit genotyp HIV z infikované buňky. Je to biotechnologický průlom."

O výsledcích práce informuje v nejnovějším vydání také americký odborný časopis Science. 

Marie Brůčková z české Národní referenční laboratoře pro AIDS řekla, že se jedná o průlomovou metodu. Dosud totiž neexistovaly prostředky k odstranění virového signálu z buněčného jádra.  Pokus německých vědců považuje za první zásadní krok, i když k terapeutickému využití tohoto objevu povede ještě dlouhá cesta. 

Nákaza HIV se zatím považovala za nezvratnou. V jádru každé infikované lidské buňky zatím dřímá také genotyp HIV. Původce patří k retrovirům, které pevně vězí v dědičné podstatě nakažené buňky.

Studie možná začnou za pět let

Vědci využili vlastnosti určitých enzymů - rekombináz. Tyto proteiny jako nůžky prostřihnou provazec DNA na určitých místech a nově ho poskládají. Za pomoci takových molekulárních "nůžek" se jim podařilo původce viru rozpoznat a "vystřihnutím" ho odstranit. Procedura trvá asi deset týdnů.

Němci chtějí zkoumat, zda tato metoda bude fungovat i na zvířatech.  "Pokud ano, zahájíme na univerzitní klinice Eppendorf studie s pacienty," dodává Haberova kolegyně a manželka Ilona Hauberová. Věří, že studie budou moci začít zhruba za pět let. Úspěch sice není zaručen, ale vědecký pár doufá, že za deset let bude možné vyvinout novou léčbu. Je třeba mimo jiné vyzkoušet, zda rekombinázy nenapáchají v lidském těle příliš škod. 

Brůčková upozornila, že je otázka, zda zkoumaná metoda pomůže lidem, u kterých se již onemocnění AIDS rozvinulo. Brůčková předpokládá, že by nová metoda mohla být prospěšná i nemocným, pokud se jejich onemocnění nedostalo do konečného stadia a následky působení viru HIV už vedly k poškození organismu. (převzato ze serveru Novinky.cz)

vloženo 29.6.2007
       Lék VIRACEPT (patří k antiretrovirovým lékům) používaný v léčbě HIV/AIDS byl stažen z Evropy a některých dalších kontinentů z důvodu výrobní chyby. Touto chybou se do léku dostaly určité chemické nečistoty.
vloženo 29.6.2007
       V dubnu letošního roku byl na náš trh oficiálně uveden nový lék pro léčbu HIV/AIDS s názvem TRUVADA (jedná se o nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy). V zahraničí se používá již od roku 2004 a díky své účinnosti a velmi dobrým vlastnostem se stává základem v léčbě společně s dalšími antiretrovirovými léky. Velmi výhodné se rovněž jeví kombinování účinku TRUVADY společně s efavirenzem. V poslední době se stále více uvažuje o podání Truvady i v rámci profylaxe. Výsledky výzkumu v této oblasti však ještě nejsou ukončeny.
vloženo 17.5.2007
       Ve dnech 10. - 13.5.2007 proběhl v Malém Ratmírově (okr.J.Hradec) seminář AIDS 1,  organizovaný Mládeží ČČK, v rámci projektu HIV/AIDS a život nás všech. Fotografie ze semináře jsou k nahlédnutí pod odkazem FOTOGALERIE, Všichni účastníci semináře obdrželi písemně zpracovaný stručný souhrn problematiky HIV/AIDS, který je k dispozici a volně ke stažení pod odkazem odborné zdravotnické materiály
vloženo 29.4.2007
       Pod následujícím ODKAZEM naleznete informace a pozvánku s přihláškou na celorepublikový seminář AIDS I, pořádaný Mládeží ČČK, který se koná 10.-13.5.2007 v okrese Jindřichův Hradec. Odbornými lektory semináře jsou: Bc.J.Bedaň, Bc.J.Frei, Z.Pavlíčková a H.Švecová.
vloženo 20.4.2007
       Pod následujícím ODKAZEM naleznete nově zveřejněné celosvětové statistiky HIV/AIDS za rok 2006. Další podrobnosti lze zjistit na webu UNAIDS. Na tradičních webech s informacemi o HIV/AIDS tyto statistiky zatím nejsou k dispozici. Další zajímavé informace za rok 2006 lze zjistit pod odkazem: http://data.unaids.org/pub/EpiReport/2006 
vloženo 7.3.2007
        V galerii Art Factory na Václavském náměstí v Praze se v těchto dnech koná výstava Virus Free Generation, na které vystavují mladí výtvarníci práce z oblasti HIV/AIDS. Je zde k vidění 20 prací, které zde budou vystaveny do neděle 11.března.

        K vidění jsou návrhy nejrůznějších plakátů,  tetování, spotů apod, které vytvořili umělci ve věku 15 až 24 let z několika zemí.

vloženo 3.3.2007
        Nová naděje na očkovací látku u HIV je na světě. Vědci v americké Bethesedě objevili v jednom z povrchových proteinů HIV stabilní sekvenci. Ta je součástí gp120, který slouží viru k vazbě na molekulu CD4 lidských bílých krvinek. Aby se mohl virus navázat na lidskou buňku, nesmí se klíčová část bílkoviny gp120 změnit. Vědci zjistili, že tato stabilní sekvence se nachází na povrchu (oproti původní domněnce že je ukrytá) gp120 a je protilátkám dobře přístupná. Kwongovu týmu z National Institute of Allergy and Infectious Diseases se podařilo vyvinout protilátku označovanou jako b12, jež jež se na stabilní sekvenci glykoproteinu gp120 váže. Výsledky studie zveřejnil prestižní vědecký týdeník Nature.

        Protilátka b12 se již osvědčila při ochraně opic před nákazou virem SIV, jenž patří blízkým příbuzným viru HIV. Nyní se vědci zabývají úkolem, navodit i u lidského organismu dostatečnou produkci protilátky b12. Velké naděje se vkládají do tzv. DNA vakcíny. Buňky by podle ní syntetizovaly stabilní část molekuly gp120. Imunitní systém by pak reagoval na přítomnost tohoto proteinového fragmentu produkcí příslušné protilátky.

        zdroj informací: Medical Tribune č.5, 26.2.2007

Odkazy na další weby s informacemi o HIV/AIDS:
České: 

http://aids-pomoc.cz/

http://www.aids.mladezcck.org/

http://aidsfaq.ihelpdesk.cz/

http://www.aids-hiv.cz/

http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/ohiv1.htm

http://www.mpece.com/

http://www.hiv.cz/index.php

http://www.sweb.cz/aids.projekt/index1.htm

http://www.osn.cz/aids/

 

Zahraniční:

http://www.aidsmobility.org/index.cfm

http://www.aids-info.ch/aas-e-fr.htm

http://www.hiv-net.org/

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aids.html

http://dictionary.reference.com/browse/HIV

http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS

http://www.aidsinfo.nih.gov/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Frei, RN
tel.: 775 320 305
e.mail: jiri.frei@paramedik.cz
web: www.sweb.cz/zdravotnictvi.info
Základní odborné informace o HIV/AIDS: 

        Už Gottlieb zdokumentoval a popsal v roce 1981 první případy pneumocystové pneumonie u mladých mužů, jejichž sexuální orientace byla homosexuální. Toto onemocnění bylo provázeno kandidózou sliznic v dutině ústní a cytomegalovirovou infekcí. U těchto mužů byl zároveň zjištěn i pokles T4 lymfocytů. V tom samém roce, kdy Gottlieb učinil toto zjištění, byl v New Yorku diagnostikován Kaposiho sarkom u dvou mladých mužů, kteří byli také homosexuálně orientovaní. To vedlo k tomu, že v roce 1982 byla v Centru pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) vytvořena první definice AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). 
        V letech 1983 – 1984 objevily tři skupiny pracující nezávisle na sobě pod vedením Montagniera, Galla a Levyho původce onemocnění AIDS, virus lidské imunodeficience (HIV). HIV byl původně jednotlivými vědeckými skupinami pojmenován odlišně (LAV, HLTV-III a ARV). Ke sjednocení názvů došlo ovšem až v roce 1986, kdy mu byl dán konečný název: Human Immunodeficiency Virus. 
        Původ tohoto infekčního onemocnění však doposud není zcela znám. Nabízí se několik teorií o původu viru HIV od té, že virus byl uměle vytvořen, přes teorii, že se na člověka přenesl z obdobného opičího viru, který zmutoval, až po teorii, že žádný neexistuje a vše je pouze fáma a lež. 
        V současné době se jako nejpravděpodobnější jeví dvě teorie. První z nich praví, že virus HIV existoval u člověka již od pradávna, ale až v současné době díky okolnímu prostředí a stylu života zmutoval, začal se projevovat a být nebezpečný tak, jak to o něm v současné době víme. Druhá pravděpodobnější teorie vychází z toho, že virus HIV se do lidské krve dostal z krve opic. Při tomto se vychází ze skutečnosti, že virus HIV se nejvíce vyskytuje a vyskytoval v Africe. Je rovněž příbuzný s virem opičí imunodeficience (SIV). Pravděpodobně se tak stalo při častých krvavých afrických rituálech, nebo lovu opic, kdy se opičí krev smísila s lidskou a virus se tak přenesl na lidskou populaci. Z afrického kontinentu se pak infekce šířila dále do všech zemí a samozřejmě i do Evropy a Spojených států. 
        Postupným zkoumáním všech dostupných údajů bylo zjištěno, že virus HIV se mezi lidskou populací šíří a přenáší třemi základními způsoby. Za prvé jde o přenos při pohlavním styku. Jako druhý způsob byl zjištěn přenos krevní cestou. Tyto dva způsoby přenosu jsou rovněž nejčastější. Jako třetí možnost a způsob nákazy byl zjištěn vertikální přenos viru HIV.

Patogeneze, průběh onemocnění

        Stavba viru je téměř dokonalá. Především je jako ostatní viry velice malý a jeho struktura se nedá označit jako živý organismus, protože se může rozmnožovat pouze jako součást jiné živé buňky. Virus HIV patří do tzv. skupiny retrovirů, což jsou viry, které obsahují RNA a nikoli DNA. 
        Po vstupu viru HIV do krve člověka si virus přednostně hledá buňky, které mají receptor CD4. Tyto buňky jsou zejména CD4+T (buňky, které organizují většinu reakcí imunitního systému) lymfocyty a některé další. 
        Již po proniknutí viru do buňky se uvolňuje virová RNA. Již během několika prvních dnů po nákaze dochází ke stádiu klinické latence. Během této doby se virus v lidském organismu replikuje, což vede k postupnému oslabování imunitního systému. Zpravidla cca za 2 – 4 – 6 týdnů po nákaze se u většiny infikovaných objevuje akutní retrovirový syndrom. Ten probíhá většinou pod obrazem chřipkového onemocnění, někdy i se zduřením lymfatických uzlin. Po odeznění této akutní fáze nastává asymptomatické období, které trvá většinou několik let. Během této doby jsou již v krvi přítomny anti-HIV protilátky. Toto období je nejvíce nebezpečné tím, že pokud nositel o své infekci neví, může nevědomě infikovat další osoby. Pokud je HIV pozitivní žena, může u ní dojít k přenosu infekce na dítě. Již v tomto období je však možná diagnostika běžnými testy. V pozdní asymptomatické fázi velmi často dochází k dlouhodobému zduření lymfatických uzlin. To se odborně označuje jako stádium PGL. V poslední době se všechny tři výše zmiňovaná stádia (akutní infekce, asymptomatická fáze i PGL) zařazují do společného klinického stádia zvaného A. 
        Další klinické stádium, které probíhá během infekce HIV, se označuje jako stádium B. Během tohoto stádia je charakteristický pokles výkonnosti člověka, úbytek hmotnosti, nechutenství a častá únava. V tomto stádiu se již objevují tzv. „malé“ oportunní infekce. V tomto období u člověka i nadále klesají počty CD4+ T lymfocytů. Díky tomu to bývají časté recidivy infekcí a období „zdraví“ mezi nimi se stále zkracují. Po určité době se imunitní systém člověka vyčerpá natolik, že není schopný odolávat vlivům oportunních patogenů. Ty se začínají více projevovat a uplatňovat v dalším klinickém stádiu, které se označuje jako stádium C, neboli AIDS .
Průkaz viru HIV, testování

        Virologický průkaz HIV infekce je možný několika způsoby. Základním vyšetřením je průkaz virologických markerů HIV infekce. K tomu se používají dvě základní metody. První z nich je metoda přímá, která prokazuje vlastní virus HIV, jeho nukleovou kyselinu, nebo antigen. Druhou metodou je metoda nepřímá, pomocí které se detekují specifické protilátky viru HIV (anti-HIV). V České republice je nutné všechny reaktivní nálezy při vyšetření HIV ověřit konfirmačními testy prováděnými v Národní referenční laboratoři pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu k vyloučení jejich falešné pozitivity.

Přímá virologická diagnostika
        Tento druh diagnostiky se používá především pro diagnostiku vertikální infekce u dětí v prvním půlroce věku a diagnostiku akutní HIV infekce. Dále je možné ho použít při testování vzorků krve v tzv. „serologickém okénku“, což znamená v inkubační době. V neposlední řadě se používá i pro sledování průběhu infekce. Průkaz HIV virové RNA je založen na technice polymerázové řetězové reakce /PCR/.

Nepřímá virologická diagnostika
        Zaměřuje se na průkaz specifických protilátek HIV, které se objevují přibližně po prvním až třetím měsíci po expozici. Diagnostika těchto protilátek slouží jako základ pro určení diagnózy HIV infekce. Tuto metodu využívají například testy ELISA a dále testy western blot. Ty jsou více technicky náročné, ale i vysoce specifické. Testy western blot slouží zejména jako ověřovací testy pro reaktivní testy ELISA.
Léčba

        Jednou ze základních úloh léčby je ovlivnění infekce cílové buňky. To má význam zejména v rané fázi infekce a lze je uskutečnit těmito způsoby:
1) Zabránění vazby virového povrchového glykoproteinu gp120 s CD4+ receptorem cílové buňky.
2) Zablokování CD4+ receptoru na cílové buňce (zatím jen výzkumně)
3) Inhibice virové reverzní transkriptázy (základní součást léčebné strategie)
4) Použití inhibitorů integrázy (zatím jen výzkumně)
        V post integrační fázi je léčba zaměřena opět jiným směrem a to zejména na blokádu virové proteázy a dále některé další postupy, doposud zatím ne příliš užívané. 
Zatím nejefektivnějším a nejvyužívanějším způsobem potlačení virové replikace a tím možností ovlivnit celkový průběh HIV infekce je kombinovaná antiretrovirová chemoterapie. Antiretrovirová léčba má mnoho výhod, mezi které patří například úbytek některých oportunních infekcí, úprava a zvýšení tělesné hmotnosti, vymizení některých komplikací spojených s infekcí HIV, ale především zlepšení celkového zdravotního stavu nemocného a zvýšení počtu CD4+ T lymfocytů. Mezi základní léky používané v atiretrovirové terapii patří azidothymidin (AZT), s firemním názvem Retrovir, který se začal používat již od roku 1987. Následně se tento lék používal ve dvojkombinační léčbě s dalšími látkami. Od roku 1996 se začala aplikovat léčba pomocí trojkombinace, s použitím dvou nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy a jednoho inhibitoru virové proteázy. Tato vysoce aktivní antiretrovirová terapie se označuje jako HAART. 
        Podle posledních výzkumů bylo zjištěno, že i přes velmi efektivní antiretrovirovou léčbu (HAART), která při včasném nasazení zpomaluje progresi onemocnění a během které dochází až k eliminaci HIV v periferní krvi, se virus HIV dále a trvale replikuje v CD4+ T lymfocytech, v mízní tkáni a některých dalších složkách lidského těla. Toto vede k tomu, že i po velmi kvalitní léčbě v budoucnu infekce u HIV pozitivní osoby vždy znova vzplane.
Stále více se vědci v posledních letech v boji proti AIDS zaměřují na vývoj účinné látky, která by se dala použít jako vakcína proti HIV. 
        Léčba HIV pozitivních osob je z hlediska ekonomického velmi náročná. Měsíční náklady na jednoho pacienta se mohou pohybovat od sto tisíc až do půl milionu korun.
Jak se virus HIV nepřenáší ?


        Virus HIV se nepřenáší: Při běžném společenském styku Například podáním ruky, používáním telefonního sluchátka, během společného pobytu v místnosti. Společným užíváním nádobí. Nikdy nebyla prokázaná HIV infekce u členů domácnosti, kteří s HIV pozitivním bydleli, ale neměli s ním sexuální styk a nesdíleli s ním injekčně drogy. Polibkem Sliny HIV pozitivního sice mohou obsahovat HIV virus, ale ve velmi malém množství. Navíc jsou ve slinách obsaženy látky, které virus ničí. Přenos HIV viru touto cestou nebyl nikdy prokázán.
        Za ne zcela bezpečné lze ovšem považovat tzv „ hluboké“ neboli „francouzské“ líbání, kdy může dojít k drobným poraněním v ústech. Objímáním Existují sexuální praktiky (např. tzv. „petting“), které lze označit z hlediska možností přenosu HIV jako nerizikové. Sem patří objímání, mazlení, dráždění pohlavních orgánů rukou partnera či partnerky bez kontaktu s jeho spermatem či s poševním sekretem. V sauně, v bazénu Pokud ovšem někdo, jako staří Římané, nepoužívá těchto zařízení k sexuálním radovánkám. Hmyzem Nejpřesvědčivějším důkazem je, že i přes vysoký výskyt bodavého hmyzu v Africe se dosud nepodařilo prokázat přenos viru HIV po bodnutí hmyzem. Navíc bylo prokázáno, že se virus HIV nemnoží v zažívacím ústrojí hmyzu.

Kontakty: 

Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS“
bezplatné volání z kteréhokoliv místa ČR pondělí - pátek 13-18 hod. tel.: 800 1 44444 

„Bezplatná nonstop linka pomoci AIDS ČSAP“
tel.: 800 800 980 

Informace na webových stránkách 
Národního programu HIV/AIDS
www.aids-hiv.cz

Zdravotní ústavy na následujících adresách: 

Myslíkova 6, Praha 2, tel.: 224 910 757 

Dittrichova 17, Praha 2 tel.: 224 914 966 

Schneiderova 32, České Budějovice tel.: 387 712 911 

Habrmanova 19, Hradec Králové tel.: 495 058 115 

Kyjevská 44, Pardubice, tel.: 466 019 522 

Gorkého 6, Brno tel.: 514 421 214 

Wolkerova 74/6, Olomouc, tel.: 585 719 237 

Vrchlického 57 Jihlava tel.: 567 311 540 

Na kabátě 229 Ústí nad Labem tel.: 477 751 843 

Husova 64, Liberec, tel.: 485 253 139 

Partyzánské nám. 7, Ostrava 1 tel.: 596 200 156 

Skrétova 15 Plzeň tel.: 377 155 220 


Závodní 94, Karlovy Vary, tel.: 353 301 311 

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, tel.: 577 553 214 

Další vybrané organizace:

Česká společnost AIDS pomoc
Malého 3
Praha 8
tel.: 224 810 702 

Sexuologický ústav VFN
Apolinářská 4
Praha 2
tel.: 224 968 231 

SANANIM – kontaktní centrum
Osadní 2
Praha 7
tel.: 283 872 186 

Rozkoš bez rizika – pro komerční sexuální pracovnice
Bolzanova 1
Praha 1
tel.: 224 234 453 
602 181 181 

Projekt Šance – pro mládež na ulici 
Ve smečkách 28
Praha 1
tel.: 222 211 797 

Veškerý výše uveřejněný text (s výjimkou odstavce: Jak se virus HIV nepřenáší a dalšího textu níže) je vlastnictvím autora webové stránky Jiřího Freie a podléhá autorským právům! Jeho další šíření, opisování, kopírování pro jakékoli jiné práce, publikace, referáty apod. je přísně zakázáno a bude podstoupeno dalšímu řízení dle platné legislativy o autorských právech!
Další informace na:

http://www.aids-hiv.cz/detailne.htm

zpět na úvodní stranu 

                                                                         (c) Mgr. Jiří Frei, RN