Odborné zdravotnické materiály

Všechny materiály dostupné na této stránce jsou ve formátu   .doc   nebo   .pdf .  Jejich načítání a zobrazení proto může trvat déle....
Nozokomiální nákazy, asepse, dezinfekce, steilizace....
1 - Ošetřovatelská problematika nozokomiálních infekcí. Charakteristika a typy nozokomiálních infekcí, ekonomické a zdravotní důsledky, možnost prevence. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace.
2 - Nozokomiální nákazy v resuscitační a intenzivní péči, úkoly sestry
3 - Nozokomiální infekce, profylaktické přístupy v chirurgii
4 - Dezinfekce, sterilizace a prevence nozokomiálních nákaz
 
Anestezie,...
1 - Anestezie dětí, starých osob a těhotných - zvláštnosti anestezie
2 - Zvláštnosti anestezie u jednotlivých operačních oborů
3 - Anestezie, analgosedace, opiáty
 
 
Prevence dekubitů, imobilizační syndrom,....
1 - Prevence a ošetřování dekubitů
2 - Dekubity, prevence
 
Monitorování, vitální funkce....
1 - Monitorace v anestezii
2 - Monitorování v intenzivní péči
 
 
Urgentní medicína,...
1 - Přednemocniční neodkladná péče, vybavení vozu ZZS, složení posádky, dokumentace, IZS, ....
2 - Zajištění dýchacích cest
3 - Pracoviště emergency

4 - Ventilátory a péče o DC na ARO, typy ventilátorů na ZZS

5 - Algoritmus Rozšířené kardiopulmonální resuscitace 
 
Odběr biologického materiálu, hodnoty,.....
1 - Přednáška k odběru biologického materiálu
2 - Referenční hodnoty biochemické, hematologické apod...

 

 

 

 

 

 

 

ARO
1 - Umělá plicní ventilace
 
 
Ostatní...
1 - Stručný souhrn problematiky HIV/AIDS
2 - Péče o zemřelého
3 - Technika hygieny rukou
4 - Obvazová technika

 

Chirurgie...
1 - Předoperační a pooperační péče
2 - Výživa chirurgicky nemocných, infuzní terapie, poruchy vnitřního prostředí
3 - Programové a urgentní operace, absolutní a vitální indikace k operaci,.... 
4 - Perioperační ošetřovatelská péče, dospávací pokoje, JIP, intermediální a standardní odd.
 
 
 
 

 

 

 

 

Stránka se průběžně doplňuje......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k materiálům zde uvedeným - Všechny materiály jsou neprodejné a volně stažitelné. Materiály pochází z nejrůznějších zdrojů (stažené z jiných internetových stránek, vlastnoručně vytvořené, přejaté od jiných autorů apod). Autor stránek si proto nevyhrazuje na všechny zde uvedené materiály autorská práva. Informace o zdroji, autorovi apod. můžete zjistit po stažení souboru ve vlastnostech souboru. Autor stránek se rovněž nezaručuje za správnost, pravdivost a přesnost informací v jednotlivých souborech a materiálech. Autor rovněž neručí za pravopisné chyby, překlepy a nepřesnosti v textech. Vstupem na tyto internetové stránky berete všechny tyto informace zde poskytnuté na vědomí a souhlasíte s nimi. 

(c) Mgr. Jiří Frei, RN.