Odkazy

http://www.jfmed.uniba.sk/ Jeseniova lékařská fakulta v Martine
http://vnl.xf.cz/
http://www.truni.sk/index.php?page=3 Trnavská univerzita v Trnave
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/index.php?ctest=1 Velký lékařský slovník
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana Wikipedie
http://www.upce.cz/ Univerzita Pardubice
http://www.vsplzen.cz/ Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
http://www.ieducare.com/ Občanské sdružení EduCare
http://www.mpece.com/ internetový časopis Multidisciplinární péče
http://www.cas.cz/ Akademie věd ČR
http://www.cnna.cz/aktuality1.php Česká asociace sester
http://www.paramedik.cz/ web pro záchranáře
http://www.aids-hiv.cz/ informace o HIV/AIDS
http://www.mzcr.cz/ Ministerstvo zdravotnictví ČR
http://www.nconzo.cz/ NCO NZO
http://www.komorazachranaru.cz/ Komora záchranářů
http://www.ena.org/ Emergency Nurses Association
http://www.urgmed.cz/ Společnost urgentní medicíny a med. katastrof
http://sestra.in/home/index.php Sestra.in
http://www.porodniasistence.cz/ Porodní asistence
http://www.florence.cz/ časopis Florence
http://www.zdn.cz/ Zdravotnické noviny

 

odkazy jsou průběžně doplňovány....

 

 

zpět na úvodní stranu 

                                                                         (c) Mgr. Jiří Frei, RN.