Ostatní informace

vloženo 24.3.2008

     Pod tímto odkazem naleznete ke stažení pozvánku na: mezinárodní sympozium ošetřovatelství s tématem: Solidarita pro zdraví v evropském regionu, které se koná ve dnech  11.  a  12.  září 2008 v přednáškových sálech Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Boreckého 27

 vloženo 7.11.2007

nové poznatky (nikoli doporučení!!) z resuscitace - pro zajímavost:

     Americký tým z Purdue University navrhl nový postup v rámci neodkladné resuscitace. Podle nového přístupu by záchranáři neprováděli komprese hrudníku (v rámci nepřímé srdeční masáže), ale břicha. Vzhledem k tomu, že  abdominální orgány obsahují zhruba čtvrtinu celkového krevního objemu, komprese břicha ve srovnání s kompresí hrudníku razantně zvyšuje přítok krve ke srdci - uvedl Leslie Geddes z Purdue University. Informace o tomto přinesl časopis American Journal of Emergency Medicine. Výzkumy již byly provedeny na prasatech (při zachování stejného poměru tzn. 30:2 jako u lidí) a bylo zjištěno, že během této resuscitace se dosáhlo čtvrtinové dodávky normálního objemu krve, což je cca o 60% více než standardní metodou uplatňující masáž hrudníku. Komprese břišní dutiny jsou známé již delší dobu v rámci tzv. interponované abdominální kontrapulzace, ovšem do běžné praxe se tento způsob z několika důvodu nezavedl. Výše zmiňovaný postup se do praxe patrně také nedostane z důvodu mnoha komplikací a technicky obtížně řešitelných problémů, jako je například velké riziko aspirace žaludečního obsahu, nesnadná proveditelnost u obézních pacientů, riziko poškození orgánů uložených v dutině břišní apod.                       zdroj: Medical Tribune č.32,2007

 vloženo 3.11.2007

pro zasmání:

     Sedí manžel dvě hodiny na chodbě před operačním sálem.. Po strašně dlouhé době se otevřou dveře a na chodbu vstupuje unavenej a smutnej chirurg.... Pomalu si přisedne ke zhroucenému manželovi a tichým hlasem říká: "Dělali jsme co jsme mohli, ale vaše paní upadla do komatu... 
     Manžel vytřeští oči a ptá se: "Co já teď budu dělat??" Doktor: "No,budete se muset o ni denně starat... každé dvě hodiny ji otáčet, aby neměla proleženiny, krmit ji hadičkou s umělou výživou, vyměňovat ji plíny, když se pomočí a umývat jí, když se pokálí... budete na ni muset vlídně mluvit, protože je možné, že všechno vnímá a ona se třeba za dvacet let z komatu probere, usměje se na vás a může do něj znova ihned upadnout na dalších pár let...

     Chlap mezitím zežloutl, zfialověl, zezelenal a totálně se rozklepal... Doktor ho kamarádsky poplácá po ramenech a říká: "Nebojte se, dělám si prdel...samozřejmě zemřela.."

(doslovně převzato z jiných internetových zdrojů.....)

vloženo 30.6.2007

zajímavost:

Vynález ambulance - začátky první pomoci v Evropě se tradují cca k 11. století. Ambulance jako taková však existuje od roku 1792. U jejího zrodu stojí Napoleonův osobní lékař Dominiquie Larrey, kterému se nelíbil transport raněných vojáků. Dal tak na vozík připevnit zvláštní pružiny, které zajistily větší pohodlí a přístřešek chránící pacienty před vlivy počasí.  To se setkalo s ohlasem a tak od roku 1796 měla francouzská armáda zvláštní jednotku dvanácti ambulancí taženými koňmi. Ambulance určená civilistům se objevila v roce 1878 v ulicích města Margate. Byl to vozík s jedním kolem a tlačil se ručně. Ambulance se čtyřmi koly se začala používat po roce 1883 a byla tažená koněm. První ambulance poháněná Daimlerovým motorem byla uvedena do provozu v Paříži v roce 1895, ale ve větší míře se začala využívat až v roce 1900. V 50. letech 20. stol se poprvé objevuje letecká záchranná služba ve válce v Koreji, která transportovala raněné vojáky USA. (zdroj M-ČČK)

vloženo 30.6.2007

zajímavost:

Vynález injekční stříkačky - Nejrůznější způsoby nitrožilní aplikace se začaly používat kolem roku 1670. Vhodnou injekční stříkačku a jehlu, která by kůži propíchla však vynalezli Charles Gabriel Pravaz a Alexander Wood. Wood začal s dutou jehlou experimentovat v roce 1850 a své výzkumy zveřejnil v edinburghském lékařském časopise. V téže době vytvořil podobnou injekční stříkačku i Pravaz z Lyonu. Ze začátku se tyto jehly a stříkačky používaly zejména k podkožnímu podávání morfia. V roce 1956 si nechal lékárník na Novém Zélandu Colin Murdoch patentovat jednoúčelovou injekční stříkačku z plastu, která měla nahradit skleněné. S patentem však u úřadů neuspěl. Stejný patent obdržel v roce 1974 i Američan Phil Brooks.   (zdroj M-ČČK)

vloženo 28.4.2007

Emergency Bike

Marek Uhlíř a Jiří Frei (Sekce ZZS ČAS) 
Drahomír Sigmund (Komora záchranářů)

Američtí paramedici, řidiči, sestřáci, operátoři a další zdravotníci a zdravotnice se dvacátého května vydají na šestý ročník cyklomaratonu „EMS Memorial Bike Ride“, který je vzpomínkou na všechny zdravotnické záchranáře a záchranářky, kteří zemřeli nebo byli zraněni ve službě. Trasa začíná v New Yorku a měří 600 mil (965 km), akce je plánována jako sedmidenní. Jde spíše o společenskou událost než sportovní výkon.
Tato aktivita inspirovala ČAS Sekci záchranné služby a Komoru záchranářů ČR k nápadu uspořádat podobnou akci i u nás ve společné gesci obou organizací – i když bychom pro začátek plánovali spíše tří- až čtyřdenní jízdu. Pokud byste se chtěli zapojit do organizace akce s pracovním názvem Emergency Bike, napište nám na adresu emergency.bike@seznam.cz. Další informace a originál zprávy naleznete na adrese: http://www.paramedik.cz 

vloženo 19.4.2007

      Pod tímto odkazem POZVÁNKA naleznete pozvánku na odborný seminář o řízení záchranných služeb a protokolech přednemocniční péče. 

vloženo 19.4.2007

       V časopise Lancet 17. března 2007 byla zveřejněná studie, která porovnává výsledky přežití osob v bezvědomí se zástavou vitálních funkcí. Výsledky studie zjistili, že u osob, kde byla laická KPR prováděna pouze kompresí hrudníku (bez umělého dýchání) bylo dobré zotavení u 6% těchto osob. U pacientů, kde byla laická KPR prováděna za pomocí kompresí hrudníku a umělého dýchání bylo zjištěno pouze 4% dobré zotavení. Pokud KPR nebyla laiky prováděna vůbec, bylo úspěšné zotavení pouze 2%. Odborníci z European Resuscitation Council se však shodli, že důkazy k prospěchu KPR laickou veřejností prováděné pouze kompresí hrudníku (oproti klasické KPR dle doporučení z r. 2005) jsou zatím nedostačující.

vloženo 22.3.2007

        U ochranného genu p53 byla zjištěna nová funkce. Tento gen, který si vysloužil přezdívku "ochránce genomu" má podle nových zjištění i funkci regulovat tvorbu a distribuci kožního pigmentu melaninu. Vědecký tým onkologů z Bostonu popsal, že ztmavnutí pokožky působí jako ochranný filtr, protože zachycuje ultrafialové záření. Do toho se zapojuje i (MSH) Melanocyty-stimulující hormon, který je vytvářen podle dědičné informace genu pro pro-opiomelanokortin (POMC). A právě exprese POMC je závislá na aktivaci jeho regulačních sekvencí proteinem p53. Test na myších ukázal, že u myší se zablokovaným p53 pod UV zářením se po tomto osvícení nezvýšil pigment (zůstaly neopálené) a naopak u myší s nenarušeným genem p53 došlo po působení UV záření k normálnímu opálení. U testu na lidech se prokázalo, že po ozáření kůže UV zářením dochází v buňkách kůže během jedné hodiny ke zvýšení exprese genu p53. V praxi toto znamená, že pokud je tento gen v pořádku a funkční, při opalování dojde díky jeho aktivitě ke ztmavnutí pokožky a tím i ochraně proti kancerogenním účinkům UV záření. 

zdroj: Medical Tribune č.8,2007

 

 

zpět na úvodní stranu 

                                                                         (c) Mgr. Jiří Frei, RN.