Reference, kontakt

Vše ostatní je kompromis ...

Kvalifikace, odbornost, kompetence a zkušenosti - profesní životopis Mgr. Jiřího Freie, RN. pod tímto odkazem k nahlédnutí....

Našich služeb využili

MKZ Horšovský Týn 

- zajištění první pomoci na Anenské pouti 
   (r.2003, r.2004, r.2005, r.2006, r.2007)
- zajištění první pomoci na koncertu Chinasky
- zajištění první pomoci na koncertu Čechomor
- zajištění první pomoci na koncertu Noname
- zajištění první pomoci na folkovém festivalu
- zajištění první pomoci na Support Lesbiens
- zajištění první pomoci na dětském dni 
- zajištění první pomoci na koncertu Wohnout a 
   Vypsaná FiXa (r.2007)OS ČČK Domažlice 
- zajištění první pomoci na koncertu Tři sestry
- školení učitelek zdravotnic v první pomoci
- výuka první pomoci na zdravotnickém táboře a jeho
   zajištění
- zajištění zdravotníka na rehabilitačním táboře
- zajištění první pomoci a zdravotnického dozoru 
   na Chodských slavnostech v Domažlicích

Hasiči Domažlice 
- školení v první pomoci velitelů zásahu

Městská policie Domažlice
- periodická výuka první pomoci strážníků městské policie

Školka Kout na Šumavě
- výuka první pomoci učitelek mateřských škol

Diakonie Plzeň, Občanské sdružení EduCare
- výuka první pomoci dobrovolníků (r.2006, r.2007)

Autoškola Traxmadl (Domažlice)
- výuka první pomoci řidičů autoškoly

Autoškola Hofmeister (Kdyně)
- výuka první pomoci řidičů autoškoly

Klub Českých turistů, odbor Kdyně
- vybavení a sestavení lékárniček první pomoci
- školení v první pomoci členů KČT
- zajištění první pomoci na akci KČT v Libkově

Masarykova základní škola Kdyně
- příprava mladých zdravotníků na soutěže HMZ

Metzler International (Česko) s.r.o.
- zajištění první pomoci a zdrav. dozoru na firemní oslavě

UVEX Nýrsko

- školení vedoucích pracovníků směn v první pomoci

Občanské sdružení EduCare, Plzeň

- výuka v kurzech první pomoci

- školení zdravotníků zotavovacích akcí

Občanské sdružení Tady a teď

- výuka první pomoci členů a dobrovolníků

a další....

Mgr. Jiří Frei, RN.
tel.: 775 320 305
e-mail: jiri.frei@paramedik.cz
web: www.sweb.cz/zdravotnictvi.info 

Naše služby jsme schopni zajistit po celém území ZÁPADNÍCH ČECH a po domluvě popř. i jinde.

 Naše vybavení a spolupracovníci

   Na všech námi zajišťovaných akcích jsou vždy přítomni kvalifikovaní zdravotníci s patřičným proškolením a zkušenostmi s danou činností. Proto jsou všechny akce kvalitně, profesionálně a plně zabezpečeny.

   Ke své práci využíváme řadu moderních, kvalitních a profesionálních pomůcek, přístrojů apod.. V našem vybavení pro poskytování předlékařské první pomoci nechybí například transportní plachta, monitor EKG křivky, ambuvak, tonomet, glukometr, a mnoho dalších nadstandardních zdravotnických pomůcek včetně širokého instrumentária, kompletního obvazového materiálu, některých léků, apod.

   Během první pomoci při některých akutních situacích a stavech jsou naši zdravotníci schopni mimo jiné i pohotově zajistit žilní vstup u pacienta, což velmi usnadní a zejména urychlí práci následně přivolané záchranné služby. Může se tak velmi urychlit a zjednodušit i následné podání léků na zvládnutí akutního stavu a urychlí se i transport pacienta do  zdravotnického zařízení a jeho následné ošetření.

   Při výuce první pomoci využíváme nejrůznějších interaktivních metod a aktivního zapojování posluchačů do výuky. Nezaměřujeme se na kvantitu kurzů, ale zejména na jejich kvalitu. Upřednostňujeme názornost výuky a praktické procvičování probírané látky. K tomu využíváme nejrůznější pomůcky, modely a zdravotnický materiál běžně používaný přímo v praxi.

 

 

 

 

Názorný přehled našeho vybavení a pomůcek najdete pod tímto odkazem.

   

(c) Mgr. Jiří Frei, RN.