Seminární práce pro studenty:

Ošetřovatelské postupy:

Verča Růžková (VŠS - 4 absence) "Zásady a možnosti bariérového systému ošetřování na standardních odděleních"

Renata Vaněčková (VŠS - 5 absencí) "Prevence výskytu a šíření MRSA"

Lucka Wedochovičová (VŠS - 4 absence) "Zásady ošetřovatelské péče u dětí s infekčním onemocněním" 

Tereza Kolářová (PAS - 5 absencí) "Zásady péče o HIV pozitivní rodičku"

Eliška Majerová (PAS - 4 absence) "Prevence výskytu a šíření nozokomiálních infekcí"

 

Ošetřovatelství cvičení:

Lucka Wedochovičová (VŠS - 4 absence) "Zásady řízení kvality ošetřovatelské péče v rámci kliniky nebo oddělení z pozice vedoucích sester"

     Zásady pro zpracování práce naleznete pod tímto odkazem. Práce bude v rozsahu 5ti stran A4 textu! Odevzdána bude vždy v elektronické podobě (nejlépe e-mailem, popř. na CD) minimálně 5 dní před termínem zkoušky, na který studentka půjde, v případě Oše postupů 2dni před tím, než si přijde studentka potvrdit zápočet do indexu.