Zdravotnická školení a kurzy

 

Nabízené kurzy a školení:

 

Zdravotník zotavovacích akcí

Délka kurzu: 40 hodin

Vhodné pro: všechny nad 18. let, učitele, studenty pedagogických fakult, vedoucí zájmových kroužků, apod..

Uplatnění po absolvování: zdravotník zotavovacích akcí, zdravotník na dětských táborech, výletech, ozdravných pobytech, lyžařských kurzech, školách v přírodě, apod., zdravotník na pracovišti, při zajišťování volnočasových aktivit apod.

Způsob výuky a zakončení: bloková výuka v kurzu, samostudium z doporučených materiálů, závěrečné přezkoušení (vystavení certifikátu nebo průkazu - dle aktuálního organizátora kurzu) Na kurz se vztahuje akreditace MŠMT.

 

Základní norma zdravotnických znalostí

Délka kurzu: 12 hodin

Vhodné pro: Všechny účastníky nad 15. let, studenty, učitele, vedoucí zájmových kroužků, pracovníky ve veřejné správě, zaměstnance bank, osoby pracující v místech kde se mohou setkat s nutností poskytnout první pomoc, apod.

Uplatnění po absolvování: všichni absolventi budou znát základy poskytování první pomoci, budou umět zvládnout ošetřit všechny život ohrožující stavy. Všichni absolventi budou ovládat základní život zachraňující úkony, včetně resuscitace apod.

Způsob výuky a zakončení: jednorázový kurz, rozdělený maximálně do 2 bloků. Závěrečný pohovor (vystavení potvrzení o absolvování kurzu)

 

Školení v první pomoci

Délka kurzu: 2 - 4 hodiny

Vhodné pro: všechny věkové kategorie osob, které chtějí znát základy v první pomoci a umět je prakticky použít v případě potřeby. Vhodné pro zaměstnance fabrik, továren, zaměstnance pracující v nebezpečném provozu, profesionální řidiče, učitele apod.

Uplatnění po absolvování: Všichni účastníci kurzu budou znát a umět uplatnit základy první pomoci a vědět jak se zachovat v případě nějakého úrazu, život ohrožujícího stavu apod.

Způsob výuky a zakončení: jednorázový kurz přizpůsobený požadavkům zákazníka (lze si vybrat kapitoly kterým věnovat zvýšenou pozornost, popř. ty které vynechat apod.) Kurz probíhá formou diskuse, zodpovídání dotazů, názorných ukázek a výkladu. Možnost vystavení potvrzení o proškolení.

 

Školení v první pomoci pro školy

Délka kurzu: 1 - 2 vyučovací hodiny

Vhodné pro: studenty a kantory

Uplatnění po absolvování: Všichni účastníci kurzu budou mít základní přehled o poskytování první pomoci a budou umět zvládnout většinu život ohrožujících stavů, zejména bezvědomí se zástavou vitálních funkcí.

Způsob výuky a zakončení: Výuka během vyučování, popř. dle přání zákazníka. Diskuse o problému, možnost praktického nácviku ošetřování. Vše vhodnou a zábavnou formou přizpůsobenou věku posluchačů. Časově přizpůsobitelný kurz požadavkům školy, možnost výběru obsahu kurzu apod.... Možnost vystavení potvrzení o proběhlém školení.

 

Prevence HIV/AIDS a STD

Délka kurzu: 1 - 2 vyučovací hodiny (jde o besedu)

Vhodné pro: studenty základních a středních škol

Uplatnění po absolvování: Studenti budou během interaktivní besedy seznámeni se základními informacemi z oblasti HIV/AIDS a STD. Bude jim vysvětlena možná prevence, rizika HIV/AIDS a STD a případné možné následky.

Způsob výuky a zakončení:  jedná se o besedu a vzájemnou diskusi mezi studenty a přednášejícím, během které budou studentům zodpovězeny jejich dotazy, vysvětlena možná prevence a případné následky rizikového sexuálního chování. Díky tomu si budou moci posluchači vytvořit kvalitnější a ucelenější vlastní názor na celou problematiku. Beseda je prováděná v rámci prevence HIV/AIDS a STD, podporována MZ ČR a ČČK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální nabídka kurzů a seminářů:

 Seminář AIDS 1 (23.-25.11.2007)

     Seminář  AIDS 1 organizuje M-ČČK v rámci svého projektu HIV/AIDS a život nás všech. Seminář je určen pro všechny mladé lidi, kteří mají zájem dozvědět se něco o dané problematice a s ní souvisejících tématech a působit v peer prevenci. Účastníci semináře získají po složení závěrečných zkoušek osvědčení pro organizaci a provádění preventivních besed v rámci problematiky HIV/AIDS. Seminář se uskuteční poblíž Jindřichova Hradce a přihlášku na něj se všemi dalšími informace si můžete stáhnout pod tímto odkazem. Všechny potřebné  informace získáte rovněž na: www.mladezcck.org a www.aids.mladezcck.org , popřípadě přímo na sekretariátě M-ČČK v Praze na tel.: +420 251 104 253.   Těšíme se na viděnou

       Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" je určen všem zájemcům, kterým již bylo 18. let. (výjimečně je jeho absolvování povoleno i osobám mladším s tím, že platnost certifikátu s potvrzením, že tuto funkci mohou vykonávat bude platné až po dosažení věku 18. let)

       Celý kurz je řádně akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a po řádném složení závěrečných zkoušek obdrží každý účastník certifikát, který jej opravňuje k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcích dle příslušného zákona.

       Kurz proběhne formou blokové výuky, která je rozdělena pouze do dvou víkendů. Termíny výuky jsou: 

22. a  23.9

6. a 7.10 

 Přesný termín zkoušky bude domluven při první přednášce dne 22.9. tak, aby vyhovoval většině účastníků. Předpokládá se některý ze dnů následujícího víkendu po 7.10.

Veškerá výuka bude probíhat v Plzni v hotelu Victoria.

       Kurz vedou odborní lektoři, kteří jsou pro tuto činnost schváleni MŠMT ČR a mají pro lektorování patřičná oprávnění, kvalifikaci a zkušenosti. 

       Úspěšní absolventi kurzu budou moci na podkladě obdrženého certifikátu vykonávat funkci Zdravotníka zotavovacích akcí (zdravotníka na dětských a ostatních táborech, na školách v přírodě, nejrůznějších ozdravných pobytech, lyžařských kurzech na pracovišti, apod.).

       Kurz pořádá o.s. EduCare a jeho odbornými garanty jsou:  PhDr. I. Mádlová a Bc. J. Frei.

     Přihlášky a další informace získáte na www.ieducare.com

nebo se informujte přímo u Bc. Jiřího Freie

informační leták ke stažení - pod tímto odkazem

Ostatní informace:

     Většinu kurzů lze časově i náplní přizpůsobit konkrétním požadavkům a přáním zákazníka. Výuka první pomoci probíhá vždy názorně za použití nejrůznějších praktických pomůcek a zdravotnického materiálu. Samozřejmostí je vzájemná diskuse, možnost dotazů, doporučení či poskytnutí dalších vhodných studijních materiálů a zdrojů apod. 

     Po absolvování kurzů obdrží účastník certifikát, průkazku nebo potvrzení o absolvování (dle druhu kurzu). Ceny kurzů jsou smluvní a jejich konečná výše je závislá rovněž na místě konání kurzu, počtu účastníků, délce kurzu, apod. 

     Všechny další informace o kurzech, další nabídky školení v první pomoci, jejich přesný obsah, časovou a finanční náročnost, lze zjistit u hlavního lektora Bc. Jiřího Freie, RS - viz. odkaz reference, kontakt 

 

(c) Mgr. Jiří Frei, RN.