Zdravotnické dozory

     - jedná se o zdravotnické dozory na nejrůznějších akcích, jako jsou například koncerty, podnikové večírky, sportovní, společenské a kulturní akce, závody, soutěže, dětské dny, festivaly, párty a další nejrůznější veřejné či soukromé akce, apod..Dle domluvy se zákazníkem můžeme zajistit i zdravotníky zotavovacích akcí na vaše dětské tábory, či nejrůznější pobyty, ozdravné akce, výlety pod. Na některé druhy akcí jsme dle přání zákazníka schopni zajistit i přítomnost lékaře a lékařskou první pomoc. Na všech těchto námi zajišťovaných akcích jsou přítomni kvalifikovaní zdravotníci. Počet zdravotníků na všech akcích je vždy domlouván individuálně dle požadavku zákazníka s přihlédnutím k bezpečnému a kvalitnímu zajištění první pomoci. Všichni zdravotníci jsou vybaveni kompletním instrumentáriem a materiálem potřebným pro zajištění předlékařské první pomoci, nebo dle požadavků zákazníka či pokud to druh akce vyžaduje nadstandardním vybavením.

     Při zabezpečování první pomoci mohou být naši zdravotníci dle přání zákazníka vždy viditelně označeni. Pokud jde například o prestižní společenské akce apod., mohou být zdravotníci dle přání zákazníka i ve společenském oděvu. Všichni naši zdravotníci jsou vždy vybaveni kvalitními pomůckami a materiálem k poskytování první pomoci. K vybavení patří například velká či malá zdravotnická brašna či batoh, nebo velká záchranářská ledvinka se zdravotnickým materiálem pro poskytování první pomoci. Na velké akce je ve vybavení i velký záchranářský kufr vybavený větším množstvím nástrojů, léčebných a diagnostických pomůcek a dalším zdravotnickým materiálem potřebným pro poskytnutí kompletní první pomoci. V našich pomůckách pro poskytování první pomoci je i ambuvak k zajištění dýchání s kompletním příslušenstvím jak pro děti, tak pro dospělé osoby. Dle potřeb jsme schopni na zdravotnický dozor zajistit i použití nosítek, vyprošťovací a transportní plachty či vakuových dlah, popř. i vakuových nosítek. Ve všech případech jde o kvalitní a moderní zdravotnické pomůcky, které vždy používáme v potřebném množství dle druhu zajišťované akce. Některé naše vybavení a pomůcky si můžete prohlédnout pod tímto odkazem

     Během všech námi zajišťovaných akcí jsme schopni po předchozí domluvě se zákazníkem zajistit i službu měření krevního tlaku, glykémie (hladiny cukru v lidském těle), orientační hladiny alkoholu v krvi apod.

A proč je důležité mít na některých akcích zdravotnický dozor? 

     Během některých akcích je přítomnost zdravotnického dozoru či osob schopných zajistit předlékařskou první pomoc (které mají pro tuto činnost patřičné oprávnění) přímo povinností, jinak se jejich pořadatel vystavuje porušení zákona.
     Zdravotnický dozor na různých akcích se rovněž může zajišťovat preventivně, i když to zákon například nenařizuje. Organizátor tak předchází možným komplikacím a rizikům, které přináší akce, kde se vyskytuje více osob najednou. Může zde totiž hrozit zvýšené riziko úrazu, či výskytu některého život ohrožujícího stavu či poruchy zdraví.
     

 Nejčastěji může docházet ke zdravotnickým komplikacím jako jsou např.:

- náhlé stavy dušnosti (astmatický záchvat, alergická dušnost apod.)
- křečové stavy (epileptické záchvaty, intoxikace alkoholem, apod.)
- úrazy (zlomeniny, krvácení, poranění orgánů, tržné rány, odřeniny, apod.)
- kolapsy, mdloby, pády, různé nevolnosti, apod.
- poruchy vědomí či bezvědomí
- zástava životních funkcí (zástava dechu a krevního oběhu)
- nejrůznější alergické reakce (štípnutí hmyzem, požití alergizující látky, apod.)
- úpal nebo úžeh
- některé závažné interní stavy a choroby
- intoxikace alkoholem
- popálení
apod.

          Proto předcházejte těmto komplikacím a zajistěte si na své akce přítomnost zdravotníka, který vždy zajistí kvalitní, rychlou a účinnou předlékařskou první pomoc, ošetření zraněného a příjezd sanitky!!

(c) Mgr. Jiří Frei, RN.